Tuesday, April 26, 2011

பச்சை மாமலை போல் மேனி! ஒரே பாடல் - பல ராகம்!

 தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் இயற்றிய பிரபந்தப் பாடல்

"பச்சை மாமலைப் போல் மேனி"

பல்வேறு ராகங்களில்
பல்வேறு பாடகர்கள்

இன்னிசை மழையில் இதோ!


1. பம்பாய் ஜெயஸ்ரீ - பூபாளத்தில் பாடியது!

2. உன்னிக் கிருஷ்ணன் - ஹிந்தோள ராகத்தில் பாடியது!
3. டி.எம்.எஸ் திருமால் பெருமையில் பாடியது!

கண்டு கேட்டு மகிழுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்!


2 comments: